Generic filters
Exact matches only

Ehitame Telliskivi Loomelinnakusse Funk Embassy Creative Hub’i, mis saab olema koduks Funk Embassy loovkollektiivile: bändid, autorid, muusikud ja tiim (kes nende muusikat maailma lennutab). Projekti eesmärgiks on Creative Hub’i kui 360-kraadise agentuuri tööle saamine, st erinevate ärisuundade välja töötamist ja edasi arendamist ning nende toomist ühise katuse alla.

Projekti tegevuste hulka kuulub ka Funk Embassy kui agentuuri pilti toomine meediamaastikul. See hõlmab endas kõikide Funk Embassy kollektiivide (Rita Ray, Silky Steps, Lexsoul Dancemachine) sotsiaalmeedia kureerimist + nendele tehtavat e-turundust.

Keskendume projekti raames neljale strateegilisele eesmärgile. Kolm nendest on seotud muusikaliste teenustega, mis ei puuduta live-esinemisi. Neljas eesmärk hõlmab mänedžment-teenust suuremas plaanis, mille üheks osaks võib olla ka kontsertkorraldus.

Strateegilised eesmärgid:

 1. (Reklaam)loo kirjutamine ja lindistamine
  Üks uutest Funk Embassy arendatavatest teenustest on Audiobränding ehk muusikal või helidel baseeruv reklaamteenus. Praeguse võimekuse juures oleme võimelised ühe (reklaam)loo või „kõlli“ kirjutama ja lindistama 5 päevaga ehk ca 40 tunniga. Projekti lõppedes suudame seda teha 2 päevaga ehk ca 16 tunniga.

 2. Helistuudio täisteenuse pakkumine
  Funk Embassy ehitab Telliskivi Loomelinnakusse helistuudiot (üks osa Creative Hub’st). Seal hakkame pakkuma stuudiole kohast teenuste portfelli, mis sisaldab endas lugude kirjutamist, lugude produtseerimist, lugude lindistamist, lindistatud materjali miksimist ja mästerdamist, sessiooni muusiku teenust, majabändi, …., . Stuudiotöö esimesel aastal on prognoositav käive 18 000 eurot aastas, projekti lõppedes on aastakäive 72 000 eurot.

 3. Muusikakataloogi esindamine-müük
  Kõik Funk Embassy ja sinna alla kuuluvate ja/või Embassy poolt esindatud artistide poolt loodud ja lindistatud muusika koondub muusikakataloogi, teisisõnu valmib meie kui (meedia)agentuuri portfoolio. Selle kataloogi sisu saab müüa raadiotesse, telesaadetesse, filmidesse, sarjadesse, reklaamidesse jne. Esimesel muusikakataloogi esindamise aastal käive puudub, sest maksed antud teenuse eest laekuvad enamasti järgmisel perioodil/hooajal. Projekti lõppedes prognoosime muusikakataloogi esindamisest ja müügist tekkinud käibeks 18 000 eurot, edasi on see aastast aastasse eksponentsiaalselt kasvav.

 1. Mänedžeri ametikoha komisjon kasv (s.h esindatavate artistide arvu kasv Funk Embassy portfoolios)
  Mänedžer esindab ja aitab artisti igal tema loovtöö etapil. Alates lindistamise päeva alguse kellaaja paika panemisest kuni suvetuuri eest laekuvate summade refinantseerimiseni loometegevusse. Mänedžer vastutab artisti heaolu ja edukuse eest ning saab selle eest komisjonitasu. Eestis on see tasu keskelt läbi 10% per sündmus (sündmus võib olla plaadiesitluskontsert, aga ka nt artisti kirjutatud loo maha müümine USA telekanali reklaami). Tahame projekti lõppedes maksta kõikidele Funk Embassy eest mänedžeri tööd tegevatele inimestele 20% per sündmus (Lääne meelelahutusmaailmas kehtiv standard).
  Lisaväärtusena hakkab seeläbi kasvama erinevate esindatavate artistide arve Funk Embassy portfoolios (suurem komisjon motiveerib ja annab võimaluse mänedžeridel kaasata rohkem artiste). Prognoosime käesoleval aastal sügisperioodil lisada kolm uut artisti Funk Embassy portfooliosse, 2023.aastal samuti vähemalt kolm artisti. Olenevalt lisanduva artisti eesmärkidest ja tegutsemise intensiivsusest võib neid lisanduda aasta jooksul kuni kuus.

Projekti maksumus on 100 000 eurot, sellest 75% aitab rahastada EAS. Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.